ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
15 พฤศจิกายน 2018, 02:57:20 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ วัดสบกก ม.๗ ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/bansobkok
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. ติด่อสอบถาม พระอธิการ อภิชาติ รติโก ๐๘๑ ๖๐๒๐๗๙๗

+  ชุมชนบ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จิตอาสาเพื่อสังคมที่น่าอยู่
|-+  ส่วนราชการ
| |-+  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านแซว (ผู้ดูแล: ผอ.รพ.สต.บ้านแซว)
| | |-+  รับดูงานบ้านแซว
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รับดูงานบ้านแซว  (อ่าน 1346 ครั้ง)
ผอ.รพ.สต.บ้านแซว
Moderator
Newbie
*****
กระทู้: 26ดูรายละเอียด อีเมล์
  « เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 11:20:44 AM »

              
กำหนดการเครือข่ายการเรียนรู้ ตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน กับ ………………
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ : พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมขน การสนับสนุนเชิงนโยบาย
และ การสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อ ในชุมชน
โดยภาคีเครือข่ายตำบลบ้านแซว
…………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
1.   โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแซว(รน.สช.ตำบลบ้านแซว)
2.   เครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทยตำบลบ้านแซว
3.   เครือข่ายจิตอาสาชมรมนวดแผนไทยตำบลบ้านแซว
4.   เครือข่ายจิตอาสากองทุนเงินบาทตำบลบ้านแซว
5.   ชมรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสบกก
6.   ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านแซว(กศน.)
7.   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
8.   กองทุนสุขภาพตำบลบ้านแซว(สปสช.)
9.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์
   เพื่อเรียนรู้คุณค่าของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งในตำบลบ้านแซว นอกตำบล และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ในการดำเนินงานในชุมชน มาแลกเปลี่ยน นำเสนอเพื่อการต่อยอดการพัฒนาต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ของตำบลบ้านแซว และภาคีเครือข่ายอื่นที่เข้ามาแลกเปลี่ยน พร้อมนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนางานด้านปฐมภูมิของ ต่อไป
กิจกรรมที่จะนำเสนอ
ประกอบด้วยบูธนิทรรศการ และวิทยากร
1.   การนำเสนอบูธ ผลงานตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ของตำบลบ้านแซว  (ให้เลือกดูและซักถาม)
2.   เรื่องที่ 1 การจัดการเชิงบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการสร้าง และนำ
       แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) มาใช้กับงานสุขภาพภาคประชาชน ประสบการณ์การ  
      ขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลบ้านแซว
    โดยวิทยากร คุณนเรศ แก้ววันดี ประธาน อสม.ตำบลบ้านแซว,รองประธาน อสม.อำเภอ
      เชียงแสน,ประธานชมรมจิตอาสากองทุนเงินบาท ต.บ้านแซว,วิทยากรกระบวนการ
                จัดทำแผนสุขภาพตำบลบ้านแซว,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
 บรรยายประมาณ 30 นาที
3.   เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (รนสช.) กับการปรับแนวคิดตำบลสุขภาพดีวิถีไทย
    โดยวิทยากร คุณยืนยง แสงสุวรรณ กรรมการบริหารชมรม อสม.ตำบลบ้านแซว,ผอก.รน.สช.
         ตำบลบ้านแซว.วิทยากรกระบวนการการจัดทำแผนสุขภาพตำบลบ้านแซว (SRM)    
            สมาชิก อบต.บ้านสันทรายกองงาม  
บรรยายประมาณ 30 นาที
4.   เรื่องที่ 3 รูปแบบการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
    โดยวิทยากร วินัย มูลจ้อย ผอ.รพ.สต.บ้านแซว
บรรยายประมาณ 40 นาที
5.   การบทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการสร้างจิตอาสาชุมชนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างคลังสมองชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกวัย
    โดย ผช.ฝ่ายปกครองเตียม เงินต๊อก ประธานชมรมจิตอาสาวันอาทิตย์จิตอาสาบ้านสบกก WWW.SOBKOK.COM
    บรรยาย 30 นาที
6.   การจัดการสุขภาพโดยใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังบ้านสบกก
    โดย เครือข่ายผู้สูงอายุบ้านสบกก  
ประมาณ 30 นาที
7.   กระบวนการจัดการดูแลฟื้นฟูผู้พิการ ทุพลภาพ ในชุมชน โดยใช้แพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ชมรมจิตอาสานวดแผนไทยตำบลบ้านแซว
ประมาณ 30 นาที
8.   บทบาทผู้นำศาสนากับการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
      โดย พระอภิชาติ อติโก เจ้าอาวาสวัดสบกก www.sobkok.com
    ประมาณ 20 นาที
9.    การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล และบทบาท อปท. กับการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
    โดย นายวัธกร วงค์คำฝั้น จนท.สาธารณสุข อบต.บ้านแซว
    หรือ โดยวิทยากร วินัย มูลจ้อย ผอ.รพ.สต.บ้านแซว
บรรยายประมาณ 30 นาที
10.   บทบาท กศน.กับการขับเคลื่อนงานสุขภาพดีวิถีไทย และการพัฒนาศักยภาพ อสม.(การเรียนต่อ)
    โดย ครู กศน.ตำบลบ้านแซว
บรรยายประมาณ 30 นาที
11.   บทบาท อสม.กับการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และภัยสุขภาพในชุมชน
    โดย นายยืนยง แสงสุวรรณ อสม.ดีเด่นสาขาเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ ของจังหวัดเชียงราย ปี 2556
บรรยายประมาณ 30 นาที
        ขอสนับสนุน เบรกเช้าหัวละ……..บาท อาหารกลางวัน หัวละ ……… บาท
        เบรกเป็นน้ำสมุนไพร และขนม หรือผลไม้
        อาหารกลางวันตามความเหมาะสมขอสนับสนุนค่าวิทยากรบรรยาย  แล้วแต่ศรัทธาไม่มีการกำหนด
  
 (ถ้ามีเวลาดูงานนาน และอยากเข้าไปเข้าไปในพื้นที่ มีศูนย์การเรียนรู้บ้านท่านขันทอง,บ้านหมอวิเชียร รักสิทธิ์)

เพื่อความสะดวก เหมาะสม และตรงวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานของท่าน ขอความกรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ และแจ้งกับมายัง
ชื่อนายวินัย มูลจ้อย (จ้อย) Mr.Vinai Mooljoy, Public Health Technical Officer.
ตำแหน่งบริหาร  :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซว  
ตำแหน่งวิชาการ :นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (Public Health Technical Officer, Professional Level)
สถานที่ปฏิบัติงาน:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
     Bansaew  SubDistrict Health Center, Chiangrai Province Thailand
โทรศัพท์ที่ทำงาน (Tel.) 053-181664   มือถือ (Mobile Phone) 087-1836030 ,081-9503400
 E-mail: mooljoy@gmail.com, facebook: รพ.สต.บ้านแซว  baansaew_pcu@hotmail.com


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2013, 05:47:53 AM โดย ap.41 » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


เพื่อนบ้าน : เชียงรายโฟกัส | ไทยทริปดีดี | อุเทนวอเตอร์ |

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!