ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
15 พฤศจิกายน 2018, 03:16:14 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ วัดสบกก ม.๗ ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/bansobkok
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. ติด่อสอบถาม พระอธิการ อภิชาติ รติโก ๐๘๑ ๖๐๒๐๗๙๗

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3
1  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐาน จาก สมศ. เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 11:25:21 AM
 ยิ้ม ยิ้ม วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ครู,นักศึกษาและคณะกรรมการ กศน.ตำบลบ้านแซว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน จาก สมศ. ที่มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาในพื้นที่ ของ กศน.ตำบลบ้านแซว
2  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: กิจกรรมต้อนรับฤดูท่องเที่ยว เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 02:52:34 PM
 ยิ้ม ยิ้มกว้างๆ เจ๋ง หลักสูตร 50 ชั่วโมง สอนโดยนักวิชาการแพทย์แผนไทย
3  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / กิจกรรมต้อนรับฤดูท่องเที่ยว เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 02:42:53 PM
 ยิ้ม กศน.ตำบลบ้านแซว(บ้านสบกก)เปิดสอนการนวดแผนไทยให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะจบคอร์ดวันอาทิตย์
4  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: เปิดสอนภาษาจีน เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 09:35:04 PM
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
5  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / เปิดสอนภาษาจีน เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 09:30:48 PM
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ กศน.ตำบลบ้านแซวเปิดสอนภาษาจีนให้กับกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีและบุคคลทั่วไปทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00  น.
6  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 04:39:38 PM
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
7  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 04:27:33 PM
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
8  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 04:14:49 PM
 โกรธ ยิ้มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองจากที่เคยใช้สารเคมีในการปลูกพืชหันมาปลูกพืชตามหลักเกษตรธรรมชาติและรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้
9  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 03:56:40 PM
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ วันที่ 18 มีนาคม  2556 กศน.ตำบลบ้านแซวร่วมกับ รพสต.บ้านแซว ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ ที่ศาลาประชาคมบ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแซวเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นประชาชนเป็นสำคัญและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ในทุกที่ทุกโอกาสและได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนและเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาตนเองของประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนโดยรวมได้
10  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / ติดตั้งคอมพิวเตอร์ กศน.บ้านสบกก เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 03:34:30 PM
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม บริษัทสุพริม จำกัด ได้เข้ามาติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับ กศน.ตำบลบ้านแซว จำนวน 6  เครื่อง ตามโครงการ รูปแบบการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ
11  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: ร่วมต้อนรับคณะประเมินพื้นที่ป่าตำบลบ้านแซว เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 03:39:58 PM
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
12  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / ร่วมต้อนรับคณะประเมินพื้นที่ป่าตำบลบ้านแซว เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 03:31:37 PM
 ยิ้มกว้างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในตำบลบ้านแซวต้อนรับคณะตรวจและประเมินพื้นที่ป่าเพื่อเสนอขอรับพระราชทานธง ชั้นที่ 1 "พิทักษ์ป่า รักษาชีวิต"
13  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: กีฬาสี กศน.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 02:43:25 PM
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
14  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: กีฬาสี กศน.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 02:34:21 PM
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เพิ่มเติมครับ
15  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: กีฬาสี กศน.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 03:49:12 PM
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
16  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / กีฬาสี กศน.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 03:41:21 PM
 ยิ้ม ยิ้มเท่ห์  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.ตำบลบ้านแซวได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี กศน.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ที่ สนามโรงเรียนบ้านดอยจัน
17  สบกกโฟโต้ทริป (ท่องเที่ยวและถ่ายภาพ) / ท่องเที่ยวทั่วไทย / Re: บรรยากาศบนภูชี้ฟ้า เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 10:21:33 AM
 ร้องไห้ ร้องไห้
18  สบกกโฟโต้ทริป (ท่องเที่ยวและถ่ายภาพ) / ท่องเที่ยวทั่วไทย / บรรยากาศบนภูชี้ฟ้า เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 10:18:07 AM
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้บรรยากาศบนภูชี้ฟ้าช่วงวันหยุดยาว 8-10 ธันวา 55
19  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / สิ่งดีที่ไม่ควรพลาด เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 03:32:44 PM
 ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
20  ส่วนราชการ / กศน.บ้านแซว ศูนย์บ้านสบกก / Re: ศึกษาดูงาน เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 03:22:11 PM
 ตกใจ ตกใจ ตกใจเยี่ยมชมห้องสมุดสบกก แหล่งเรียนรู้ชุมชน
หน้า: [1] 2 3


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


เพื่อนบ้าน : เชียงรายโฟกัส | ไทยทริปดีดี | อุเทนวอเตอร์ |

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!